REGULAMIN TURNIEJU

1. Nazwa Turnieju

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA OSTRÓDA 2019

Pod Patronatem Burmistrza Ostródy i Starosty Ostródzkiego

2. Organizator turnieju

Klub Tańca Sportowego FOCUS Olsztyn

Współorganizatorzy:

Miasto  Ostróda

Starostwo Ostródzkie

Stowarzyszenie Wspólnota Polska

Centrum Kultury w Ostródzie

Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie

Dom Polonii w Ostródzie

Federacja Tańca Sportowego

World Dance Sport Federation

Studio Tańca VENA

Focus Dance Studio

3. Termin

30-31 marca 2019

4. Miejsce

Hala sportowa Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie ul. Kościuszki 22A

5. Wymiary parkietu

16x26 m

6. Kierownik turnieju:

Krzysztof Dąbkowski 603 065 847, k.dab@wp.pl

7. Zawodnicy    -   klasy taneczne / kat. wiekowe

SOBOTA

8-9 H
10-11 H, G, F
12-13 G, F

10-11 E
12-13 E, D
14-15 D, C, B
POW 15 E, D, C, B
SENIOR I OPEN ST,LA
SENIOR II E ST,LA
SENIOR HOBBY

WDSF JUNIOR II ST,LA
WDSF SENIOR II ST,LA
WDSF SENIOR III ST

NIEDZIELA

- HIP HOP (solo, duet, mini formacje, formacje)

- JAZZ, MODERN JAZZ ( solo, mini formacje, formacje )

- DISCO-DANCE/DISCO SHOW ( solo, duet, mini formacje, formacje )

- KATEGORIA OPEN – inne formy tańca

-  NOWA KATEGORIA: DEBIUTY

8. Warunki uczestnictwa w turnieju

W turnieju może wziąć udział para, która:

a) jest zgłoszona do rywalizacji FTS w sporcie tanecznym (nie dotyczy Senior Hobby),

b) posiada licencję zawodnika FTS (nie dotyczy Senior Hobby),

c) jest zrzeszona w klubie sportowym

lub innym podmiocie  działającym w strukturach sportowych FTS

d) posiada książeczkę startową lub inny dokument potwierdzający datę urodzenia.

Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami WDSF, FTS I WMZST.


9. Opłaty i terminy zgłoszeń:

Opłaty startowe Turniej Ogólnopolski:

30zł/kombinacja za osobę,

30zł/styl za osobę

20zł/ pary rekreacyjne za osobę

20zł/ pary seniorskie hobby za osobę

Termin zgłaszania par na Turniej Ogólnopolski 25 marca 2019.

Opłaty startowe Turniej WDSF:

Dla par zgłoszonych w terminie do dnia 25 marca 2019 opłata startowa wynosi  15 euro od osoby za jeden punkt programu.

Dla par zgłoszonych po terminie, tj. po 25 marca 2019 roku wynosi 23 euro od osoby za jeden punkt programu.

Płatność tylko w euro na konto:

mBank PL 21 1140 2004 0000 3212 0740 1567

BIC/SWIFT BREXPLPWMBK

FOCUS DANCE STUDIO Krzysztof Dąbkowski

10. Cena biletów wstępu

Bilety wstepu: 30zł / 8 euro

Miejsce przy stoliku: 65 zł za osobę /15 euro

11. Trenerzy tańczących par są naszymi gośćmi po wcześniejszym zgłoszeniu na mail k.dab@wp.pl do 25 marca 2019.

12. Organizator zapewnia

W TURNIEJU WDSF PUCHARY I NAGRODY DLA PAR FINAŁOWYCH

W TURNIEJU OGÓLNOPOLSKIM PUCHARY I MEDALE DLA 1-3, STATUETKI DLA 4-6 .

OBSŁUGĘ MEDYCZNĄ TURNIEJU

BUFET

STOISKO Z ART. TANECZNYMI FIRMY www.venadotanca.pl

ORGANIZATOR NIE UBEZPIECZA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W TURNIEJU I NIE ODPOWIADA ZA RZECZY POZOSTAWIONE W SZATNI. WSZELKIE SPRAWY SPORNE ROZSTRZYGA SĘDZIA GŁÓWNY. W PRZYPADKU REZYGNACJI ZGŁOSZONEJ PARY, TRENER LUB PARA ZOBOWIĄZANI SĄ POWIADOMIĆ O TYM FAKCIE ORGANIZATORA, NAJPÓŹNIEJ 2 DNI PRZED TURNIEJEM. DOKONANIE ZGŁOSZENIA I UDZIAŁ W TURNIEJU JEST RÓWNOZNACZNY Z WYRAŻENIEM ZGODY NA FILMOWANIE ORAZ NA NIEODPŁATNE WYKORZYSTYWANIE ZDJĘĆ DLA POTRZEB WŁASNYCH ORGANIZATORA, PROMOCJI SPONSORÓW I WSPÓŁPRACUJĄCYCH MEDIÓW.

 

Do zobaczenia w Ostródzie