REGULAMIN TURNIEJU

1. Nazwa Turnieju

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA OSTRÓDA 2018

Pod Patronatem Burmistrza Ostródy i Starosty Ostródzkiego

2. Organizator turnieju

Klub Tańca Sportowego FOCUS Olsztyn

Współorganizatorzy:

Miasto  Ostróda

Starostwo Ostródzkie

Stowarzyszenie Wspólnota Polska

Centrum Kultury w Ostródzie

Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie

Dom Polonii w Ostródzie

Federacja Tańca Sportowego

Studio Tańca VENA

Word Dance Sport Federation

3. Termin

12 maja 2018 (sobota)

4. Miejsce

Hala sportowa Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie ul. Kościuszki 22A

5. Wymiary parkietu

16x26 m

6. Kierownik turnieju:

Krzysztof Dąbkowski 603 065 847, k.dab@wp.pl

7. Zawodnicy    -   klasy taneczne / kat. wiekowe

8-9 H
10-11 H, G, F, E
12-13 G, F, E, D
14-15 E, D, C
POW 15 D, C, B
SENIOR I OPEN ST,LA
SENIOR II E ST,LA
SENIOR HOBBY
WDSF SENIOR II LA
WDSF SENIOR II ST
WDSF SENIOR III ST

8. Warunki uczestnictwa w turnieju

W turnieju może wziąć udział para, która:

a) jest zgłoszona do rywalizacji FTS w sporcie tanecznym (nie dotyczy Senior Hobby),

b) posiada licencję zawodnika FTS (nie dotyczy Senior Hobby),

c) jest zrzeszona w klubie sportowym

lub innym podmiocie  działającym w strukturach sportowych FTS

d) posiada książeczkę startową lub inny dokument potwierdzający datę urodzenia.

9. Opłaty i terminy zgłoszeń:

Opłaty startowe Turniej Ogólnopolski:

30zł/kombinacja za osobę,

30zł/styl za osobę

15zł/ pary rekreacyjne za osobę

15zł/ pary seniorskie hobby za osobę

Termin zgłaszania par Turnieju Ogólnopolskiego 4.05.2018r.

Opłaty startowe Turniej WDSF:

Dla par zgłoszonych w terminie do dnia 4 maja 2018 opłata startowa wynosi 65 zł/ 15 euro od osoby za jeden punkt programu.

Dla par zgłoszonych po terminie, tj. po 4 maja 2018 roku wynosi 95 zł/ 23 euro od osoby za jeden punkt programu.

Płatność gotówką w dniu turnieju.

10. Cena biletów wstępu

Bilety wstepu: 30zł / 8 euro

Miejsce przy stoliku: 65 zł/osobę /15 euro

11. Trenerzy tańczących par są naszymi gośćmi po wcześniejszym zgłoszeniu na mail k.dab@wp.pl do 4.05.2018

12. Organizator zapewnia

W TURNIEJU WDSF PUCHARY I NAGRODY DLA PAR FINAŁOWYCH

W TURNIEJU OGÓLNOPOLSKIM PUCHARY I MEDALE DLA 1-3, STATUETKI DLA 4-6 .

OBSŁUGĘ MEDYCZNA TURNIEJU

BUFET

STOISKO Z ART. TANECZNYMI FIRMY www.venadotanca.pl

ORGANIZATOR NIE UBEZPIECZA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W TURNIEJU I NIE ODPOWIADA ZA RZECZY POZOSTAWIONE W SZATNI. WSZELKIE SPRAWY SPORNE ROZSTRZYGA KIEROWNIK TURNIEJU Z SĘDZIĄ GŁÓWNYM. W PRZYPADKU REZYGNACJI ZGŁOSZONEJ PARY, TRENER LUB PARA ZOBOWIĄZANI SĄ POWIADOMIĆ O TYM FAKCIE ORGANIZATORA, NAJPÓŹNIEJ 2 DNI PRZED TURNIEJEM. DOKONANIE ZGŁOSZENIA I UDZIAŁ W TURNIEJU JEST RÓWNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA FILMOWANIE ORAZ NA NIEODPŁATNE WYKORZYSTYWANIE SERWISU FOTOGRAFICZNEGO DLA POTRZEB WLASNYCH ORGANIZATORA, PROMOCJI SPONSORÓW I WSPÓŁPRACUJĄCYCH MEDIÓW

 

Do zobaczenia w Ostródzie